Định hướng về nghề


 • Định hướng về nghề

  Bài 1: Giới thiệu tổng quan về công ty và cách làm việc:

  • Hiểu về nghề giúp việc
  • Xác định tư tưởng khi làm giúp việc
  • Làm giúp việc cần những đức tính gì
  • So sánh quyền lợi của nghề giúp việc với các ngành khác.

  Bài 2: Kỹ năng giao tiếp của nhân viên giúp việc

  • Kỹ năng giao tiếp với chủ và các thành viên trong gia đình của chủ
  • Kỹ năng đón tiếp khách
  • Kỹ năng nghe điện thoại
  • Kỹ năng ứng xử khi có tình huống xấu, bất ngờ xảy ra

  Bài 3: Những điều cần chú ý khi làm giúp việc

  • Các số điện thoại Nhân viên giúp việc cần nhớ
  • Cách tự bảo vệ bản thân khi có tình huống bất ngờ, tình huống xấu.
  • Cách xử lý khi có hoả hoạn...
Các bài đăng khác:

 Kỹ năng chăm người già, người bệnh

 Kỹ năng chăm trẻ nhỏ

 Kỹ năng làm việc nhà

 Kỹ năng tạp vụ làm sạch văn phòng