Đào tạo

Kỹ năng chăm người già, người bệnh

Kỹ năng chăm người già, người bệnh

Chi tiết


Kỹ năng chăm trẻ nhỏ

Kỹ năng chăm trẻ nhỏ

Chi tiết


Kỹ năng làm việc nhà

Kỹ năng làm việc nhà

Chi tiết


Kỹ năng tạp vụ làm sạch văn phòng

Kỹ năng tạp vụ làm sạch văn phòng

Chi tiết


Định hướng về nghề

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về công ty và cách làm việc: Hiểu về nghề giúp việc Xác định tư tưởng khi làm giúp việc Làm giúp việc cần những đức tính gì

Chi tiết


1